Ministè edikasyon nasyonal anonse egzamen leta yo ap dewoule sou tout teritwa nasyonal la
21 Jun
2012
Written by hacker2019

Ministè edikasyon nasyonal anonse egzamen leta yo ap dewoule sou tout teritwa nasyonal la »

Ministè edikasyon nasyonal anonse egzamen leta yo ap dewoule sou tout teritwa nasyonal la soti 3 pou rive 27 Jiyè

UPEPH felisite Minis edikasyon nasyonal la ki pran desizyon elimine Bakaloreya pèmanan an
21 Jun
2012
Written by hacker2019

UPEPH felisite Minis edikasyon nasyonal la ki pran desizyon elimine Bakaloreya pèmanan an »

UPEPH felisite Minis edikasyon nasyonal la ki pran desizyon elimine Bakaloreya pèmanan an ak tiraj osò pou egzaman leta yo.

Enstalasyon Myrtho René Cinéaste kòm nouvo Responsab Pwogram nasyonal kantin askolè a PNCS.
20 Jun
2012
Written by hacker2019

Enstalasyon Myrtho René Cinéaste kòm nouvo Responsab Pwogram nasyonal kantin askolè a PNCS. »

Enstalasyon Myrtho René Cinéaste kòm nouvo Responsab Pwogram nasyonal kantin askolè a PNCS.

ranfòsman kad jiridik pou moun andikape yo.
20 Jun
2012
Written by hacker2019

ranfòsman kad jiridik pou moun andikape yo. »

Biwo sekreteri deta pou entegrasyon moun andikape yo ansanm ak Ministè afè sosyal, Ministè sante piblik ak OFA lanse pwojè

Lancement officiel de la formation de la promotion des 325 Agents de santé.
20 Jun
2012
Written by hacker2019

Lancement officiel de la formation de la promotion des 325 Agents de santé. »

Lancement officiel de la formation de la promotion des 325 Agents de santé communautaire polyvatents.

Pwojè Fondasyon PAN Amerikèn devlopman PADF nan kad api yo ak leader kominotè yo.
20 Jun
2012
Written by hacker2019

Pwojè Fondasyon PAN Amerikèn devlopman PADF nan kad api yo ak leader kominotè yo. »

Pwojè Fondasyon PAN Amerikèn devlopman PADF nan kad api yo ak leader kominotè yo.

Prezantasyon yon ankèt sou travay enfrastrikti leta Ayisyien ap fè nan divès depatman peyi a.
20 Jun
2012
Written by hacker2019

Prezantasyon yon ankèt sou travay enfrastrikti leta Ayisyien ap fè nan divès depatman peyi a. »

Prezantasyon yon ankèt sou travay enfrastrikti leta Ayisyien ap fè nan divès depatman peyi a.