Men kijan kèk sitwayen kap viv nan zòn Dèlma ap fè pase revandikasyon yo fas ak yon seri pwoblèm sosyal yap fè fas

Author:
Tags

Leave a Reply