Polisye Sergo Guersaint akize vyòl sou pitit fi li te devan tribinal kriminèl san asistans Jiri, madi 13 Dawout la.

Author:
Tags

Leave a Reply