Minis Afè etranjè a demanti enfòmasyon ki ta fè kwè Prezidan Repiblik la mande OEA voye ekspè pou fè yon lòt rapò sou lajan petwo karibe a.

Author:
Tags

Leave a Reply