Vizit Premye Minis lan akonpaye plizyè manm Gouvènman an nan CNE pou fè yon konsta sou fason enstitisyon sa ap konksyone.

Author: RTG
Tags

Leave a Reply