Minis  ekonomi ak finans la Marie Carmelle Jean Marie enstale Mèkredi 23 me 2012 la enjenyè Alix Célestin Kòm nouvo direktè jeneral Autorité Portuaire nasyonal ki ranplase Jean Evens Charles ki pase 8 lane ap dirije enstitisyon an, nan diskou sikonstans li minis Finans la mete aksan sou batay gouvènman ap mennen kont gaspiyaj ak koripsyon, nesesite pou resèt yo ogmante rapò ak previzyon bidjetè yo kap garanti kwasans ekonomik yo.Minis Marie Carmelle Jean Marie mande nouvo direktè a pou respekte enonse politik jeneral premye minis Laurent Salvador Lamothe la ki pran angajman pou devlope peyi a epi pèmèt ayiti tounen yon peyi emèjan an 2030 pandan lap respekte egzijans entènasyonal yo nan kad modènizasyon pò yo a travè peyi a. Nouvo direktè jeneral Autorite Portuaire nasyonal la enjenyè Alix Celestin felisite prezidan repiblik la ak chef gouvènman an pou konfyans yo plase nan li pou mennen APN lan . Direktè Alix Célestin di li pral travay pou respekte pwomès elektoral prezidan an nan enonse politik jeneral premye minis la, nan pran dispozisyon pou konbat fwod yo, mennen yon politik nasyonal pou modènize pò yo pandan yap respekte regleman ak nòm entènasyonal yo, founi yon sèvis de kalite ak yon pri konpetif bay kliyantèl la.

[flagallery gid=74 name=Gallery]

Author: hacker2019
Tags

Leave a Reply