Minis touris la Mme Stephanie Balmir Vildrouin nan tèt yon delegasyon vizite lendi 21 me 2012 la Brasserie nasyonal Dayiti pou felisite Staff la epi remèt konsèy admistrasyon an yon plak  onè ak merit pou travay yap fè nan peyi a kote BRANA fè drapo peyi a flote byen wo aletranje kote enstitisyon an sot resevwa yon plak onè kòm meyè byè nan mond la , an 10 zan 2 plak. Minis touris la fè konnen sa montre an ayiti gen travay serye kap fèt. Mme Stephanie Balmir Vildrouin remèt yon lèt ofisyèlman bay staff direksyon BRANA pou ede yo itilize nouvo logo ministè touris la  nan pwodwi yap vann aletranje nan kad promosyon pou touris la an ayiti ki se younn nan priyorite ministè a jounen jodia. Mèt Brasserie a Mme Vanessa Roy Gros Jean felisite minis touris la Mme Stephanie Balmir Vildrouin ki konprann gwo travay yap fè nan peyi a,  plak onè ak merit sa ap ankouraje yo pou kontinye bay yon pwodwi ki gen kalite.Mme Gros Jean fè konnen pandan 10 lane BRANA resevwa 2 trofe kòm meyè byè nan mond la. Aprè vizit minis touris la nan Brasserie nasyonal Dayiti delegasyon an te pran direksyon Rhum Barbancourt pou te remèt yon plak onè ak merit bay prezidan direktè jeneral Rhum Barbancourt a Thierry Gardère pou felisite ak ankouraje enstitisyon an ki sot resevwa pri meyè Rhum pou Caraibes la, minis touris la Stephanie Balmir Vildrouin remèt yon lèt bay PDG Barbancourt a pou  edel fè promosyon nouvo logo minstè touris la.

[flagallery gid=72 name=Gallery]

Author: hacker2019
Tags

Leave a Reply