Konpayi Digicel  lanse jounen lendi 26 mas-la twazyèm edisyon konkou digicel antreprenè ane-a. Konkou sa-a vize fè pwomosyon antreprenè ayisyen yo a travè tout peyi-a se nan otèl karibe convention center aktivite yo te deroule nan prezans divès pèsonalite ayisyen ak etranje. Direktè resous moun Digicel-la Bryan Gonzales nan diskou sikonstans-lan fè konnen tèm konkou ane-a 2012 la  se <konstwi pou demain peyi dayiti>. se yon inisyativ ki dwe pèmèt tout aktè konsène yo rive transfòme sosyete ayisyèn-lan.Fondatè carribean Harvest-la Valentin Abé ki se gran gayan konkou digicel antreprenè pou ane 2011-lan nan okazyon-an salye inisyativ responsab konpayi-an pran -an yon fason pou ankouraje moun kap envesti nan peyi-a kontinye pran chemin sa-a nan benefis sosyete-a. Doktè Abè fè konnen  ayiti se yon peyi ki chaje ak opòtinite nan zafè biznis.

Author: RTG
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <span style="">

Login

Lost your password?