Premye minis peyi-a Doktè Garry Conille akonpaye minis nan gouvènman selon atik 98-1, 98-3 alinea 8 ak 151 konstitisyon 1987 la fè bilan aksyon gouvènmann nan devan asanble nasyonal la. chef gouvènman an fè konnen ekip li-a vini nan yon kontèks difisil ak yon bidjè rekondwi ki pa gen pwovizyon bidjetè pou reponn ak priyorite gouvènman-an, administrasyon piblik la san estrikti teknik, gen pwoblèm resous Imèn, pwomès èd ekstèn yo pa respekte, men gouvènman-an kòmanse mete estrikti pou richèss sitiyasyon-an gouvènman-l nan kòmanse batay kont koripsyon ak kontrebann la nan favorize yon bòn gouvènans.Gouvènman-an ap travay pou mete plis lekòl nan peyi-a, fè relans ekonimik la pou pèmèt sitiyasyon popilasyon-an amelyore, gouvènman-an angajel nan konstriksyon yon seri kay pami yo 3 mil kay nan mòn kabrit pou loje deplase 12 janvye yo. Premye minis Garry Conille fè konnen yap travay pou leve moun Champs-de -Mars yo aprè plas Boyer, Saint Pierre ak Ayewopò.
Prezidan peyi-a Michel Joseph Martelly nan diskou sikonstans la ankouraje palmantè yo mete sou kote tout enterè pèsonèl yo rejwenn egzekitif la pou abòde vrè pwoblèm peyi-a ap fè fas depi lontan tankou pwoblèm chomaj, ensekirite, lamizè relans pwodiksyon agrikòl , relans ekonomik ak kwasansla, dinamize sektè agrikòl tourism ak fòmasyon pwofesyonèl la pwoblèm degradasyon anviwonnman, prezidan Martelly, fè konnen li bay tèt li misyon pou gen pi bon relasyon nan lane 2012 la ak palmantè yo.pou fè yon bo konplo pou abòde gran defit yo epi demare peyi-a.

[flagallery gid=33 name=”Gallery”]

Author: hacker2019
Tags

Leave a Reply