28 Senatè sou 30 , 72 Depite sou 94 te reyini an asanble nasyonal lendi 9 janvye 2012 la pou fèmen 3eme sesyon ekstraòdinè premye ane lejislatif la epi ouvri premye sesyon òdinè dezyèm ane lejislatif 2012 la nan diskou sikonstans la prezidan asanble nasyonal la Senatè Jean Rodolphe Joazile ki tap pale an prezans manm gouvènman-an, wo fonksyonè leta, manm kò diplomatik ak konsilè,-a pent yon tablo somb sou sitiyasyon peyi-a tankou kriz politik la, pwoblèm sosyal yo , sitiyasyon moun anba tant yo, sektè vilnerab nan peyi-a ki majinalize. Prezidan asanble nasyonal la Senatè Jean Rodolph Joazile ankouraje dyalòg, inite konpwomi politik pou vide kontansye yo epi rezoud pwoblèm politik yo pou demare peyi-a Senatè Jean Rodolphe Joazile di-l pa satisfè de bilan travay palmantè yo pandan-l ankouraje kòlèg li yo redouble vijilans yo pou abòde gran defit kap sakaje peyi-a.
Premye minis peyi-a Doktè Garry Conille akonpaye minis nan gouvènman selon atik 98-1, 98-3 alinea 8 ak 151 konstitisyon 1987 la fè bilan aksyon gouvènmann nan devan asanble nasyonal la. chef gouvènman an fè konnen ekip li-a vini nan yon kontèks difisil ak yon bidjè rekondwi ki pa gen pwovizyon bidjetè pou reponn ak priyorite gouvènman-an, administrasyon piblik la san estrikti teknik, gen pwoblèm resous Imèn, pwomès èd ekstèn yo pa respekte, men gouvènman-an kòmanse mete estrikti pou richèss sitiyasyon-an gouvènman-l nan kòmanse batay kont koripsyon ak kontrebann la nan favorize yon bòn gouvènans. Prezidan peyi-a Michel Joseph Martelly nan diskou sikonstans la ankouraje palmantè yo mete sou kote tout enterè pèsonèl yo rejwenn egzekitif la pou abòde vrè pwoblèm peyi-a ap fè fas depi lontan tankou pwoblèm chomaj, ensekirite, lamizè relans pwodiksyon agrikòl , relans ekonomik ak kwasansla, dinamize sektè agrikòl tourism ak fòmasyon pwofesyonèl la pwoblèm degradasyon anviwonnman, prezidan Martelly, fè konnen li bay tèt li misyon pou gen pi bon relasyon nan lane 2012 la ak palmantè yo.

[flagallery gid=32 name=”Gallery”]

Author: hacker2019
Tags

Leave a Reply