Premye minis Garry Conille anonse nan kad yon konferans pou la près jounen vandredi 6 janvye-a nan Hotel Karibe convention center, Jivena nan Petion-ville divès pwojè gouvènman-an konte reyalize pandan ane 2012-la. Doktè Conille ki fè konnen 2012-la  se yon ane de gran opòtinite di yo pral travay pou rive leve yon seri gwo defi ki prezante devan popilasyon-an nan domèn anviwonnman, edikasyon, sante, elatriye. Chef gouvènman-an ankouraje tout sektè nan sosyete-a pote kontribisyon pa yo pou rive mete peyi-a sou ray. Sou dosye CIRH-la premye minis Garry Conille fè konnen gen yon platfòm ki mete sou pye pou rive bay yon lòt oryantasyon ak enstitisyon sila-a pou pèmèt èd kap bay yo byen kanalize nan benefis popilasyon-an. Doktè Conille fè konnen yap travay ak palman-an pou ke nan kad refleksyon kap fèt sou kesyon envestisman-an gen yon kalite senkwonizasyon ant kominote entènasyonal-la ak otorite Ayisyen yo sou diferan fòm èd yo. Chef gouvènman Ayisyen-an ki tap pale sou kesyon amandman konstitisyon-an fè konnen se yon nesesite pou dyaspora-a ki bay anpil kontribisyon nan ekonomi peyi-a patisipe nan desizyon politik kap pran yo, Doktè Garry Conille ki anonse egzekitif-la ap travay pou rive òganize pwochènn eleksyon yo opte pou gen yon konsèy elektoral pèmanan ki rive mete sou pye pou reyalize eleksyon sa yo nan peyi-a.

Author:
Tags

Leave a Reply